Resurser

Här publicerar vi en del dokument som skrivits under åren för nedladdning.

Utmana processen
Några tankar om motivationshöjande åtgärder i förbättringsarbetet

Den sanna kvaltetsmodellen
En teoretisk modell om företags ansvarstagande

Fasprofilanalys
Denna analys är främst avsedd att vara ett underlag för diskussioner inom en organisation om olika aspekter på dess verksamhet.

Många system behöver en transformation