Hem

Välkommen till oss

Har du hittat hit är du antagligen intresserad av utveckling och kanske till och med transformation av ditt företag eller din organisation. Vi har en god kompetens inom entreprenörskap och innovation, tillväxtföretagande samt lärande organisationer. Dessutom förfogar vi över ett nätverk av kompetenta konsulter inom diverse områden som vi samverkar med i de fall vår kometens eller kapacitet inte räcker till.

Vad vi kan göra för just dig och din organisation diskuterar vi gärna med dig efter det att du fått ett första intryck av vad vi erbjuder på dessa sidor

Vår grundläggande uppfattning om utveckling är att det börjar med våra individuella och kollektiva val och dessa styrs i sin tur av våra medvetna och omedvetna tankemönster. Även de medvetna tankemönstren är ofta oreflekterade vilket innebär att transformation av individers och organisationers beteenden handlar om att medvetandegöra sig om dessa val och tankemönster och reflektera över dem. Detta sker bäst genom en kultur där det uppmuntras till reflekterande dialogmöten

Mission
Vårt uppdrag är att stödja individer, grupper, organisationer, länder och planeter (just nu fokuserar vi på Jorden 🙂 ) i deras ansträngningar att omvandla kollektiva tankemönster så att de är i linje med en värld som fungerar på ett hållbart sätt för alla

Vision
Vår vision är en transformerad värld där hela mänskligheten lever i en hållbar situation som den är nöjd med (”hög bruttonationallycka”)

För vidae info: contact @ worldtransformation.se